Till sökformuläret för RA-MS

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring hos universitet och högskolor

Nummer / Serie
2017:39 / RA-MS
Grundförfattning
2017:39
Status
Giltig
Ladda hem
Myndighet
Universitet och högskolor enligt 1 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) och de högskolor som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Riksarkivets diarienummer
RA 231-2017/4829
Handlingar
Bemyndigande
11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446)
Anmärkningar
Genom denna författning upphävs Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Karlstads universitet (RA-MS 2014:52). Genom denna författning upphävs Riksarkivets föreskrifter om gallring i högskolans i Jönköping med föregångare arkiv (RA-MS 1995:62).
Beslutsdatum
2017-12-20
Dag för ikraftträdande
2018-01-01
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Arkivbildare
Universitet och högskolor enligt 1 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) och de högskolor som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övriga dokument

Till sökformuläret för RA-MS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna. 

I Riksarkivets myndighetsspecifika föreskriftsserie finns föreskrifter och förvaltningsbeslut om arkivhantering såsom gallring, bevarande, återlämnande, införlivande, utlån men även om undantag från vissa av de generella föreskrifterna (RA-FS). 

De myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) gäller oftast för en specifik statlig myndighet eller organisation som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt. I en del fall kan de dock omfatta ett flertal specifika myndigheter eller enskilda organisationer.

Föreskrifter om gallring och/eller återlämnande hos universitet och högskolor respektive domstolar finns även utgivna i Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS).

Databasen innehåller samtliga aktuella och giltiga myndighetsspecifika föreskrifter och förvaltningsbeslut (RA-MS) men det går även att söka på upphävda föreskrifter och inaktuella beslut. Databasen innehåller även Riksarkivets gallringsbeslut från tidsperioden 1962 -- 1991-06-30 samt Krigsarkivets föreskrifter och förvaltningsbeslut (KrA-MS) som utfärdades mellan 1993-01-01 -- 1995-06-30, innan man blev en del av Riksarkivet.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) är: Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-MS