Pro Memorias styrelse

Ordförande
f riksarkivarie Tomas Lidman
Vice ordförande
professor Karl Molin
Sekreterare  
1:e Arkivarie och paleograf Karin Borgkvist Ljung
Skattmästare
arkivarie Terese Lundin
Ledamöter
f ämnesrådet Bo Hammarlund
stadsarkivarie Bo Persson
professor Elisabeth Mansén
professor Fredrik Uggla
Ansvarig för sidan/kontakt 
Johan Haage