Pro Memorias styrelse

Ordförande
f museichefen Solbritt Benneth
Vice ordförande
professor Karl Molin
Sekreterare  
civilekonom Johan Haage
Skattmästare
arkivarie Terese Lundin
Ledamöter
f ämnesrådet Bo Hammarlund
stadsarkivarie Bo Persson
1:e Arkivarie Karin Borgkvist Ljung
riksarkivarie Karin Åström Iko

 

Åsa Karlsson, huvudredaktör vis Svenskt Biografiskt Lexikon, är adjungerad ledamot till styrelsen.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Johan Haage