Pro Memorias styrelse

Ordförande
f Riksarkivarie Tomas Lidman
Vice ordförande
Professor Karl Molin
Sekreterare  
1:e Arkivarie och paleograf Karin Borgkvist Ljung
Skattmästare
Arkivarie Terese Lundin
Ledamöter
f Ämnesrådet Bo Hammarlund
Stadsarkivarie Bo Persson
Professor Elisabeth Mansén
Professor Fredrik Uggla
Professor Staffan Nyström
1:e Arkivarie Claes Westling
Ansvarig för sidan/kontakt 
Karin Borgkvist Ljung