Riksarkivets konferens för offentlig informationshantering 2020

Heldag om FGS den 26 april 2018

Den 26 april 2018 anordnade Riksarkivet en heldag om FGS:er. Dagen riktade sig till de som arbetar med elektronisk informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen och som praktiskt arbetar med eller kommer att arbeta med FGS:er både ur ett framtagningsperspektiv och ett användarperspektiv. Dagen innehöll fem föreläsningspass med efterföljande diskussioner.  

Presentationerna från heldagen om FGS:er den 26 april 2018 finns att ladda ner här:

Riksarkivets Arkivkonferens 2017

Den 10 oktober 2017 höll Riksarkivet sin årliga Arkivkonferens. Konferensen tog upp förvaltningsgemensamma specifikationer för arkivredovisning, Riksarkivets arbete med PSI och öppna data, Tillsynsenhetens inspektioner, Principer för val av format och Dataskyddsförordningens påverkan på informationshanteringen. Följande presentationer finns att ladda ner.

Riksarkivets konferens 1 oktober 2015

Den 1 oktober 2015 höll Riksarkivet sin årliga konferens. Fokus för dagen var Öppna data och vidareutnyttjande av information. Följande presentationer finns att ladda ner.

Forum om förvaringsenheter den 5 maj 2015

Diskussionsforum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter. Tre myndigheter visade exempel på tillämpning av föreskrifterna utifrån deras verksamheters olika behov och förutsättningar.

 

Information om nya föreskrifter om arkivlokaler 22 oktober 2013

Ett informationsmöte med anledning av Riksarkivets nya föreskrifter om arkivlokaler RA-FS 2013:4.

Presentation - Martin Pålsson och Sebastian Grette

Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning 21 oktober 2013

Ett diskussionsforum för myndigheter om verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Program

Referensbilder från Riksarkivets kursmaterial

Presentationer från myndigheter:

Kungliga tekniska högskolan - Märta Nyman och Ulf Nilsson

Skatteverket - Jon Juliusson

Lantmäteriet - Jenny Svennewall och Sandra Hjelmérus

Statistiska centralbyrån - Kristina Pannel

Informationsmöte: En enklare, öppnare och effektivare förvaltning 11 juni 2013

Ett informationsmöte för statliga myndigheter, kommuner och landsting om sambandet mellan eARD, Riksarkivets föreskriftsarbete, Digisam samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, RADAR Riksarkivets digitala arkiv och andra verksamheter inom informationsförvaltning på Riksarkivet.

Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning 31 maj 2013

Ett diskussionsforum för myndigheter om det nya sättet att klassificera och redovisa information. De presentationer som visades finns nedan.

Program
Håkan Gustafsson, SPSM
Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium och Polisen
Dag Isacsson, Läkemedelsverket
Göran Rydeberg, Stockholms universitet