mkc_Vy över Fränsta
MKC är lokaliserat i Fränsta, Ånge kommun i Västernorrlands län.

 

MKC är en nationell resurs inom digitaliseringsområdet för myndigheter och andra offentliga organisationer. Verksamheten är den största i sitt slag i Europa.

Sedan starten 1991 har vi digitaliserat mer än 200 miljoner bilder, arbetssättet är processorienterat med stor anpassningsförmåga för olika uppdrag. Vår ambition är att digitaliseringsprocessen ska bli så rationell och kostnadseffektiv som möjligt. Vi har ett brett kontaktnät för internationell samverkan kring erfarenheter och utvärderingar av innovationer inom området digitalisering.

Totalt producerar vi cirka 15 miljoner digitala bilder per år till våra uppdragsgivare. De digitala bilderna levereras enligt uppdragsgivarnas önskemål, det kan till exempel vara via Internet, på hårddiska eller USB.

Vi ligger i framkant vad gäller indexering.

Vår verksamhetsidé

MKC är en kundorienterad verksamhet som digitaliserar dokument med senaste teknik i rätt kvalitet, till rätt pris och i rätt tid.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Annelie Eriksen