Nya vägledningar om arkivhantering 

2019-02-01

Avdelningen för offentlig informationshantering har tagit fram fyra nya vägledningar om arkivhantering hos statliga myndigheter och enskilda organ som omfattas av Riksarkivets föreskrifter:

  • Att överlämna handlingar till en annan myndighet. Vägledning till RA-FS 2018:2.
  • Återlämnande och gallring av handlingar vid upphandling. Vägledning till RA-FS 2018:3.
  • Registrering som grund för en ändamålsenlig arkivvård. Vägledning om registrering av allmänna handlingar som ersätter de allmänna råden om registrering i RA-FS 1997:5.
  • Bevarande och gallring av räkenskapsinformation hos statliga myndigheter. Vägledning till RA-FS 2018:10.

Du hittar vägledningarna på Riksarkivets webbplats under https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering.

Visa hela nyhetsarkivet