KAM2018 – Kunskapssystem i Arkivmiljö 

2019-01-31

Riksarkivet genomförde under 2018 en omvärldsbevakning och utredning angående hur artificiell intelligens, AI, skulle kunna användas inom myndigheten och arkivsektorn.

Utredningen, Kunskapssystem i arkivmiljö 2018, fokuserar på möjligheterna kring AI kopplat till frågor som rör bland annat digitalisering, öppna data och big data, utveckling av Nationella Arkivdatabasen och Digitala forskarsalen, beslutsstöd för ärendehandläggning och förteckningsarbeten, med flera.

Länk till utredningen KAM2018 – Kunskapssystem i Arkivmiljö (pdf)

Visa hela nyhetsarkivet