Remiss av nya föreskrifter (RA-FS) för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet 

2018-06-29

Ett förslag till nya föreskrifter har nyligen skickats till utvalda myndigheter. Föreskriften är tänkt att ersätta de nu gällande RA-FS 2004:1 och 2006:5. Är din myndighet intresserad av att svara på remissen? Ta del av remissutskicket och förslag till föreskrifter här:

Remissfrågor.pdf

RA-FS remissversion 2018-06-18.pdf

Remiss 2018-06-21.pdf


Remissen avslutas den 31 augusti 2018.

Visa hela nyhetsarkivet