FGS Arkivredovisning färdigställd 

2018-02-21

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) är nu färdigställd och har beslutats av riksarkivarien.

Specifikationen finns publicerad på Riksarkivets hemsida tillsammans med övriga sedan tidigare beslutade delar av Familjen FGS Arkivredovisning.

FGS:erna går att hämta här.

Kontakt
Tomas Wallin

Visa hela nyhetsarkivet