Karin Åström Iko besökte Staare 2018 och Sametinget i Östersund 

2018-02-12

Onsdagen 7 februari besökte Karin Åström Iko Östersund för att diskutera framtiden för de samiska arkiven på Staare 2018 och vid presentation i Sametinget.


Riksarkivarie Karin Åström Iko besöker Staare 2018
Riksarkivarie Karin Åström Iko samtalade på Staare 2018

Onsdagen 7 februari deltog riksarkivarie Karin Åström Iko vid det samiska landsmötet Staare 2018 för att diskutera framtiden för de samiska arkiven. Staare är ett samiskt landsmöte som i år firade minnet av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie.

Riksarkivet fick möjligheten att under en timme bjuda in olika representanter för samiska organisationer. Med i dialogen fanns representanter för bland annat universitetsvärlden, Gaaltje och regionala politiker. Karin Åström Iko höll i samtalet och lyfte att framtiden för enskilda arkiv så som de samiska är viktiga frågor för Riksarkivet. Förhoppningen är att framtiden för dessa arkiv ska lösas i dialog tillsammans med arkivbildarna och de olika samiska organisationerna:

– För mig är det viktigt att vi i dialog ska hitta former för hur den här informationen ska förvaras, säger Karin Åström Iko.

Landsarkivarien i Härnösand, Kenneth Hänström, deltog och påminde deltagarna om att vi i februari släppt fri 100 miljoner digitala arkivhandlingar och att det inom detta material kan finnas information för den som vill forska inom samernas historia. Med hjälp av arkivguider kan man hitta nycklar in till materialet. En viktig aspekt av att engagera olika samiska organisationer i arkivfrågan är att belysa att andra arkiv än de statliga arkiven är relevanta för berättelsen om Sveriges mångfacetterade historia.

Många intressanta frågor lyftes under förmiddagen, och bland annat diskuterades det kring samverkan mellan olika institutioner, hur rädslan att lämna ifrån sig sina arkiv ter sig, samt vilket eget ansvar samerna själva har. Karin Åström Iko belyste att frågan kring förtroende finns inom alla slags överlämnanden av arkiv, och att det viktiga för Riksarkivet och henne är att arkiven tas om hand – inte vem det är som förvaltar dem. Det är i arkiven som vi alla gemensamt har vår historia!

Stiftelsen Gaaljtes ordförande, Jerker Bexelius, fanns med i publiken och var noga med att poängtera att han önskade att en intern diskussion samer emellan också blev aktuell, det är viktigt att själva sätta strukturerna för sitt eget bevarande. Det blev ett givande samtal och Riksarkivet ser fram emot att fortsätta diskutera detta inom kommande forum.

Innan det var dags för riksarkivarien att åka hem till Stockholm hade Riksarkivet fått den stora förmånen att kortfattat presentera vid Sametingets plenum. Med olika representanter från Sametingets politiska partier som åhörare diskuterade Karin Åström Iko vikten av samiska arkiv och att dessa tas väl om hand, samt poängterade att vi vill ha en aktiv dialog gentemot den samiska kulturen och politiken.

Det var en händelserik och givande dag i Östersund och planeringen för uppföljande samtal är redan i gång.

Läs kulturarvspropositionen

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:88
Kontakt
Evelina Boberg

Visa hela nyhetsarkivet