Besöksrekord när digitala forskarsalen blev fritt tillgänglig 

2018-02-07

Torsdagen den 1 februari släpptes den digitala forskarsalen fri. Rekordmånga sökte i de digitala arkiven. Visby hade fullsatt på sin introduktion till digitala arkiv.

- Det flöt på bra den första dagen och söktjänsten hade snabba svarstider trots kraftigt ökad användning, säger Anders Nordström, chef på SVAR, Riksarkivets enhet som ansvarar för digitala forskarsalen.

På Riksarkivet i Visby anordnades, dagen till ära, en introduktion till digitaliserade arkiv och databaser. Dataläsesalen var fullsatt och många passade också på att beställa fram material i originalläsesalen.
- Vi är glada över det stora intresset! Både flitigt återkommande besökare och nya hittade till oss, säger Maria Larsson Östergren, 1:e arkivarie i Visby.

Visa hela nyhetsarkivet