Föreläsningarna från konferensen "From text to data" finns nu tillgängliga 

2019-03-06

Den 7-8 februari 2019 anordnade Riksarkivet och Kungliga Biblioteket den internationella konferensen "From text to data - new ways of reading".

Konferensen ägde rum inom ramen för det språkteknologiska infrastrukturprojektet SweClarin. Inspelningar från konferensen kan ses här:

https://sweclarin.se/swe/nyheter/se-f%C3%B6rel%C3%A4sningarna-fr%C3%A5n-konferensen-text-data

Kontakt
Cecilia Notini

Visa alla nyheter