Gemensamt uttalande från de nordiska riksarkivarierna 

2019-02-07

Den 29-31 januari möttes riksarkivarierna från Finland, Sverige och Norge i Kautokeino för att diskutera gemensamma samiska arkivfrågor.

Arkiven tar vara på det samiska kulturarvet. Arbetet inom den offentliga förvaltningen för att bevara urfolkens arkiv bidrar till att samerna får ökad tillgång till sitt eget kulturarv. Samisk dokumentation, perspektiv och röster ingår som en del i den demokratiska samhällsutvecklingen i de nordiska länderna. Att förbättra användarnas tillgång till de samiska arkiven är därför ett viktigt område att satsa på. Ökat samarbete med arkivinstitutioner över landsgränserna är avgörande för att bevara det gemensamma samiska kulturarv vi har i Norden.

Vid ett tre dagar långt möte har riksarkivarierna Karin Åström Iko (Sverige), Jussi Nuorteva (Finland) och Inga Bolstad (Norge) nu enats om ett gemensamt mål för att säkerställa bevarande och tillgängliggörande av samiskt arkivmaterial över de nordiska landsgränserna. Det ska nu etableras ett samarbete med en gemensam styrgrupp.

Samarbetet ska bygga vidare på redan pågående arbeten, samtidigt är riksarkivarierna angelägna att tänka nytt för att öka allmänhetens tillgång till arkiven. Här blir digitala resurser och innovativa projekt centrala. Under mötet fick riksarkivarierna en presentation av projektet Digital Access to Sámi Heritage Archives. Det är ett EU Interreg-projekt som ska kartlägga centrala samiska arkiv i Europa.

De nordiska riksarkivarierna kommer i sitt samarbete att ha tät kontakt med Sametinget, Samiskt parlamentariskt råd, andra intressegrupper och institutioner.

Kontakt
Maria Press

Visa alla nyheter