Riksarkivet deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna 6-8 februari 

2019-01-17

Våra teman under Folk och Kultur kommer kretsa kring informationsförsörjning i allmänhet och ansvar i synnerhet, frågor relaterade till arkivutredningen, enskilda arkiv och vikten av användbar och tillförlitlig information.

Idag produceras information snabbare än någonsin och en stor del försvinner i det allmänna flödet. Men hur ser vi till att den viktiga informationen bevaras för framtiden? Vad är egentligen samhällsviktigt? Att kunna få tag i sina betyg och sjukjournaler när man har behov av dem är grundläggande för den enskilda individen. Men minst lika viktig är informationen om var kärnbränsleavfallet tar vägen och hur broar, järnvägar, flygplatser och andra skyddsobjekt är byggda. Vad händer när verksamhet privatiseras och regler saknas för vem som ansvarar för att informationen sparas?

Riksarkivet har gjort flera inspel till den pågående arkivutredningen. Inte minst vill Riksarkivet belysa varför det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning. Ett uppdelat ansvar medför att vi riskerar att samhällsviktig information förloras och att kulturarvet utarmas.

Delta i vår workshop den 7/2 kl 13.00, ta med dig politiker och andra i ditt nätverk och kom!
Vi vill diskutera informationsförsörjning i allmänhet och ansvar i synnerhet, frågor relaterade till arkivutredningen, enskilda arkiv och vikten av användbar och tillförlitlig information.

Workshopen kommer vara i lokalen Ångvälten på Hotel Bolinder Munktell, Munktellstorget i Eskilstuna.

För att delta måste du köpa entré till Folk och Kultur, det gör du via länken: https://www.folkochkultur.se/folk-och-kultur-2019/deltagande-38520118

Visa alla nyheter