Riksarkivet Arninge stänger för ombyggnad 17 december 

2018-10-24

Forskarexpeditionen flyttas under stängningsperioden till Riksarkivet Marieberg.

Riksarkivet Arninge genomgår en genomgripande om- och tillbyggnad för att även inhysa Krigsarkivet. Byggnadsarbeten gör det inom kort omöjligt att ta emot besökare. Därför kommer från och med den 17 december forskarexpeditionen att flyttas till Riksarkivet Marieberg och bli kvar där tills början av 2020.

Eftersom beställda handlingar kommer att behöva transporteras från Arninge till Marieberg kommer det att bli en dags fördröjning från beställning till leverans. Men exakt hur beställningar ska tas om hand ber vi att få återkomma om.

Kontakt
Bo Berg

Visa alla nyheter