En dag i Sundsvall om helhetsperspektiv på informationsförsörjning 

2018-10-02

Den 25 september bjöd Riksarkivet in till workshop och föreläsningar med informationsförsörjningsperspektiv. Dagen var en del i Riksarkivariens turné under 400-årsjubileet.

Ra Turné Sundsvall

Ett antal myndigheter från Sundsvall deltog, med representanter från arkiv, verksamhetsutveckling och digitaliseringsexperter, i Bolagsverkets moderna lokaler. Under dagen samverkade Riksarkivet och deltagarna kring frågor om öppna data, urvalsprinciper och vilka olika förutsättningar som finns för skydd och öppenhet av information.

Förutsättningar för vidareutnyttjande som öppna data (eller som övrig offentlig data) skapas redan vid informationens tillkomst. Riksarkivets hållning är att ett proaktivt och strukturerat förhållningssätt, informationsvärdering och klassificering är förutsättningar både för informationssäkerhetsarbete, men även för arbete med öppna data.

För att öka takten på publiceringen av öppna data vill Riksarkivet tillsammans med andra offentliga aktörer belysa vikten av en helhetssyn på informationsförsörjning och en proaktiv hantering av offentlig information.

Det var en dag fylld av intressanta samtal och spännande möten som vi tar med oss i framtiden.

 

Visa alla nyheter