Riksarkivet yttrar sig om juridiska hinder för digitaliseringen 

2018-09-17

Riksarkivet svarar på remissen ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)”.

I vårt svar ställer vi oss positiva till många av Digitaliseringsrättsutredningens förslag, såsom lagförslagen om att myndigheter ska kunna lämna information om hur de använder underlag i en databas eller annan digital källa som av särskilda skäl inte kan tillföras ärendet och om hur myndigheter använder algoritmer och datorprogram vid handläggningen av ärenden och vid beslutsfattandet.

Vi anser dock att en sådan reglering behöver kompletteras med krav på att myndigheterna dokumenterar denna användning av underlag och program. Vidare framhåller vi att utredningen i större utsträckning borde ha tagit upp arkivvårdens betydelse för möjligheten att digitalisera förvaltningen.

Vi önskar även en djupare utredning om möjligheten till samverkan mellan myndigheter, förslag om hur de rättsliga hindren i de otydliga gränserna mot upphandlingsplikt kan mötas.

Läs hela Riksarkivets yttrande här

Visa alla nyheter