Riksarkivet vill ta huvudansvar för att utveckla FGS:er 

2018-06-29

Riksarkivet skriver i en delrapport till regeringen att utvecklingsansvaret för de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS) bör ligga hos en myndighet och att de bör vara en komponent i den nationella digitala infrastrukturen (NDI).

Riksarkivet har fått i uppdrag att se över och utveckla arbetet med utvecklingen och förvaltningen av de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS). Syftet är att effektivisera och förenkla arbetet. Riksarkivet lämnar nu in en delrapport till Finansdepartementet.

FGS:er är utbytesformat som kan användas vid samtliga informationsöverföringar mellan olika typer av elektroniska verksamhetssystem, även e-arkiv, som används inom den offentliga förvaltningen.

- FGS:er spelar en viktig roll i samhällets informationshantering. De skapar struktur och enhetlighet och gör att vi lättare kan utbyta information. Riksarkivet vill ta huvudansvar i utvecklingsarbetet med FGS:er, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

 

Förvaltningsansvar hos en enda myndighet

Riksarkivet bedömer att en effektiv hantering av FGS:erna förutsätter att ett samlat och tydligt utvecklings- och förvaltningsansvar ges till en enda myndighet.   

Riksarkivets uppfattning är att även den fortsatta förvaltningen av FGS:erna har en självklar placering hos Riksarkivet. För att kunna möta efterfrågan så behöver Riksarkivet få ett större ansvar för utvecklingsarbetet jämfört med i dag. 

Riksarkivet föreslår att utveckling av FGS:er ska ske i projektform som leds av Riksarkivet i samarbete med olika sektorsmyndigheter.  


FGS:er – del av den nationella digitala infrastrukturen

Riksarkivet anser att det finns behov av att definiera FGS:er som en komponent i den nationella digitala infrastrukturen (NDI).

Styrningen av hur offentlig information struktureras och märks upp  måste regleras enhetligt och redan vid framställningen av informationen så att den kan bevaras på längre sikt, vara sökbar samt användas och vidareutnyttjas. FGS:erna har stor potential att vara ett verktyg för detta.

Riksarkivet avser att samverka med den nya myndigheten för digital förvaltning (DIGG) samt med de myndigheter som ingår i eSamverkansprogrammet (eSam) om förtydligande av FGS:er som en komponent i den nationella digitala infrastrukturen.

 

Kartläggning av förvaltningens behov av FGS:er

Riksarkivet föreslår också att den statliga förvaltningens gemensamma behov av FGS:er ska kartläggas. Riksarkivet avser att göra en sådan kartläggning tillsammans med DIGG.

Utifrån den kan prioriteringar göras av vilka FGS:er som ska tas fram på kort och lång sikt.

 

Läs delrapporten

Kontakt
Helena Långström

Visa alla nyheter