Heraldiska vapen till nyvigda biskoparna 

2018-06-05

Thomas Petersson, Visby stift, och Åsa Nyström, Luleå stift, vigdes nyligen till biskopar i en ceremoni i Uppsala domkyrka. Riksarkivet kan nu också stolt visa upp biskoparnas heraldiska vapen.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift

 

Sköldens första och fjärde fält visar stiftets vapen: ett kors och Petri nycklar. Björken i det andra och tredje fältet är biskopens personliga vapen. Den växer i alla delar av stiftet och syftar här även på biskopens bakgrund i björkarnas stad Umeå.

 

 

Thomas Petersson, Visby stift

Vapen, Biskop Thomas Petersson 

Sköldens övre halva visar ett gudslamm, som är stiftets vapen. Bron i den nedre halvan syftar dels på biskopens bakgrund i Motala, känt för sin vackra stenbro, och dels på en strävan att vara en brobyggare. Korset är en medeltida form karaktäristisk för Gotland.

 

Vapnen har, i nära samråd med vapentagaren, komponerats av statsheraldiker Henrik Klackenberg och ritats av Riksarkivets heraldiske konstnär Henrik Dahlström.

 

Vill du se fler vapen som Riksarkivets heraldiska enhet tagit fram hittills i år finns de här.

 

Riksarkivets heraldiska enhet

Riksarkivet har ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs. Riksarkivet verkar även för god kyrklig och kommunal heraldik genom rådgivning och framställning av modellritningar.

Mer information om Riksarkivets heraldiska enhet hittar du här.

Kontakt
Henrik Klackenberg

Visa alla nyheter