Riksarkivet släpper ny arkivguide om invandringens historia 

2017-09-13

Nu finns Riksarkivets nya arkivguide ”Källor till invandringens historia 1840-2000”, skriven av Lars Hallberg, tillgänglig att köpa.

Källor till invandringens historia 1840-2000I ”Källor till invandringens historia 1840-2000” redogörs för den lagstiftning som styrt myndigheternas verksamhet på invandringsområdet och de olika typer av arkivhandlingar som blivit resultatet av deras handläggning. Det mesta av källmaterialet som tas upp i boken finns hos Riksarkivet, men även material hos andra myndigheter och arkivinstitutioner behandlas.

Lars Hallberg är förste arkivarie i Riksarkivet och har i många år sysslat med arkiv om invandrare och flyktingar. Bland publicerade artiklar och skrifter kan nämnas boken ”Främlingar i förskingringen. Katolska levnadsöden i arkivens spegel” (2012).

Du hittar den nya arkivguiden i vår webbutik.

Kontakt
Åsa Karlsson

Visa alla nyheter