Riksarkivet gör inspel inför regeringens utredning 

2017-06-30

Regeringen aviserade i sin proposition om kulturarv under våren att man ämnar starta en utredning som gör en översyn av arkivområdet och Riksarkivet roll och uppgifter. Riksarkivet har nu skickat in en skrivelse till Kulturdepartementet inför översynen.

– Jag ser mycket positivt på att regeringen aviserat att man ska göra en översyn. I en föränderlig omvärld behöver vi ta oss an framtidsutmaningar och modernisera både regelverk och finansieringsformer, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Läs hela skrivelsen här (pdf) 
Bilaga (pdf)
Kontakt
Karin Åström Iko

Visa alla nyheter