Riksarkivets biblioteksverksamhet kartlagd 

2017-02-17

Riksarkivet har genomfört den första kartläggningen av Riksarkivets bibliotek sedan landsarkiven blev en del av myndigheten 2010.

Kartläggningen har lett till att riksarkivarien den 19 januari 2017 fattade policybeslut som stärker biblioteken i deras roll att främja användningen av arkiven.

De bibliotek som omfattas av kartläggningen är Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge, Krigsarkivets bibliotek samt biblioteken vid landsarkiven i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. Samtliga nio bibliotek används både av allmänheten och av anställda.

Biblioteken uppvisar sinsemellan stora skillnader avseende bestånd, resurser och lokalmässiga förutsättningar. Landsarkivens bibliotek är de minst kända av Riksarkivets bibliotek och i rapporten lyfts deras betydande lokalhistoriska bibliotekssamlingar fram. Arbetsgruppen som har genomfört kartläggningen betonar vikten av att Riksarkivet tar ansvar för det nationella kulturarv som finns i biblioteken.

Genom detta arbete har en grund lagts för att biblioteken ska kunna synas och användas i högre grad än nu.

Läs hela rapporten här

Kontakt
Elisabet Sandström

Visa alla nyheter