Spännande koppling mellan Riksarkivets julkort och SVT:s julkalender 

2016-12-23

Riksarkivets julkort i år är en teckning av Skara domkyrka gjord på 1600-talet av lantmätaren Kettil Classon Felterus.

Riksarkivets julkort 2016 Skara domkyrka av lantmätare Felterus 1653

Samme Felterus figurerar också i årets populära julkalender ”Selmas saga” på SVT. I julkalendern är Felterus författare till den ålderstigna bok och karta till Tomtens rike, som har en central roll i berättelsen.


Kettil Classon Felterus beskrivs i Svenskt biografiskt lexikon, SBL, en enhet inom Riksarkivet.

 


Teckning av Skara domkyrka på 1600-talskarta

Lantmätaren Kettil Classon Felterus infogade en illustration av Skara domkyrka sedd från söder på sin regleringskarta över Skara stad 1653. Detaljer som portarnas smidda beslag, de stora fönstrens masverk och tornspetsarnas flöjlar och kors bidrar till det livfulla intrycket.

Arkiv: Karta P180-1:2, Lantmäteristyrelsens renovationsarkiv, Riksarkivet Arninge

Grafisk form: Maria Balke/Riksarkivet

 

 

Kontakt
Ingela Bäckström

Visa alla nyheter

Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2016-09-29