Centrala funktioner

Registrator: riksarkivet[at]riksarkivet.se
Huvudväxel: 010-476 70 00

Riksarkivarie

Karin Åström Iko, chef över Riksarkivet,
karin.astrom.iko[at]riksarkivet.se
Kontakt: Erik Alm, ledningsadministratör (staben)
010-476 71 11

Riksarkivariens stab

Gunilla Nordström, stabschef
010-476 78 19
gunilla.nordstrom[at]riksarkivet.se

Helena Långström, kommunikationsstrateg
010-476 73 00
helena.langstrom[at]riksarkivet.se

Cecilia Notini Burch, forskningssekreterare
010-476 72 56
cecilia.notini-burch[at]riksarkivet.se

Chefsjurist

Efwa Westre Stövander
010-476 72 86
efwa.westre.stovander[at]riksarkivet.se

Ställföreträdande riksarkivarie

Säkerhetschef Anna Karin Hermodsson
010-476 71 67
anna-karin.hermodsson[at]riksarkivet.se

 

Arkivförvarande avdelningar

Avdelning Marieberg

Arkivrådet Björn Asker
010-476 73 14
bjorn.asker[at]riksarkivet.se

Avdelning Arninge

Arkivrådet Jan Dahlström
010-476 75 93
jan.dahlstrom[at]riksarkivet.se

Krigsarkivet

Krigsarkivarie Bo Berg
010-476 75 94
bo.berg[at]riksarkivet.se

Landsarkivet i Göteborg

Landsarkivarie Ulf Andersson
010-476 78 11
Ulf.Andersson[at]riksarkivet.se

Landsarkivet i Härnösand

Landsarkivarie Kenneth Hänström
010-476 80 62
kenneth.hanstrom[at]riksarkivet.se

Landsarkivet i Lund

Landsarkivarie Göran Kristiansson
010-476 82 15
goran.kristiansson[at]riksarkivet.se

Landsarkivet i Uppsala

Landsarkivarie Nina Sjöberg
010-476 84 05
nina.sjoberg[at]riksarkivet.se

Landsarkivet i Vadstena

Landsarkivarie Kristina Birgersson
010-476 87 81
kristina.birgersson[at]riksarkivet.se

Landsarkivet i Visby

Landsarkivarie Jan Östergren
010-476 88 91
jan.ostergren[at]riksarkivet.se

Landsarkivet i Östersund

Landsarkivarie Maria Press
010-476 89 02
maria.press[at]riksarkivet.se

Divisioner

Nationella divisionen

Vikarierande divisionschef Anna Karin Hermodsson 
010-476 71 67
anna-karin.hermodsson[at]riksarkivet.se

Regionala divisionen

Divisionschef Eva-Marie Sahlin
010-476 87 01
eva-marie.sahlin[at]riksarkivet.se

Divisionen för verksamhetsstöd

Divisionschef Rolf Källman
010-476 71 32
Rolf.kallman[at]riksarkivet.se

Administrativa divisionen

Divisionschef Anna Cedemar
010-476 72 72
anna.cedemar[at]riksarkivet.se

Avdelningen för offentlig informationshantering

Avdelningschef Peter Sivervall
010-476 73 02
peter.sivervall[at]riksarkivet.se

Tillsynsenheten

Enhetschef Petra Dornbusch
010-476 72 96
petra.dornbusch[at]riksarkivet.se

 

 

Särskilda verksamheter i Riksarkivet

Svenskt Biografiskt Lexikon

Åsa Karlsson, enhetschef
010-476 71 89
asa.karlsson[at]riksarkivet.se

Svenskt Biografiskt Lexikon

Svenskt Diplomatarium

Claes Gejrot, enhetschef
010-476 71 53
claes.gejrot[at]riksarkivet.se

Svenskt diplomatarium

Heraldiska enheten

Henrik Klackenberg, Statsheraldiker/enhetschef
010-476 71 92
henrik.klackenberg[at]riksarkivet.se

Heraldiska enheten

Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv

Annika Tergius, enhetschef
010-476 82 82
annika.tergius[at]riksarkivet.se

 

Ansvarig för sidan/ kontakt
Kommunikationsenheten
Sidan publicerad: 2013-05-27 | Sidan senast uppdaterad: 2017-03-03