Samlingen omfattar drygt 235 000 volymer och omkring 100 löpande tidskrifter och serier samt äldre utländska militära och tekniska tidskrifter. Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är militärhistoria, krigsväsen, historia, teknik, biografi samt geografi. Biblioteket förvärvar och registrerar allt svenskt militärt tryck som publiceras. Utöver detta har biblioteket en fin samling böcker från 1500-, 1600- och 1700-talet.

Den största delen av bibliotekets samling är placerad i Krigsarkivets byggnad på Banérgatan 64 och en mindre del i en depå. Referenslitteratur finns i forskarsalen och övrig litteratur i magasin. I depån förvaras äldre utländska militära och tekniska tidskrifter.

De flesta av bibliotekets böcker kan sökas i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS samt i den gemensamma bibliotekskatalogen för Riksarkivet. Biblioteket tillåter inga hemlån utan endast lån till Krigsarkivets forskarsal. I forskarsalen finns totalt 25 platser. Ingen förbokning behöver göras.


Öppettider

Biblioteket har samma öppettider och framtagningstider som forskarexpeditionen (man beställer fram litteraturen i forskarexpeditionen). Se Öppettider Krigsarkivet.

För den del av bibliotekets samling som förvaras i depå sker hämtning på tisdagar och fredagar. Beställning av den litteraturen måste ske senast måndag eller torsdag.


Kontaktpersoner

Christine-Charlotte Bodell
Telefon: 010-476 75 72

Karin Norberg
Telefon: 010-476 75 73

Henrik Bolmskog
Telefon: 010-476 75 86

E-post:  biblioteket.krigsarkivet[at]riksarkivet.se

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Elisabet Sandström