Frågor från myndigheter, stiftelser och andra organ som förvarar allmänna handlingar besvaras av kontaktpersonerna nedan. Se lista över Myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn (senast uppdaterad 2017-02-14).

Frågor om arkivlokaler besvaras av kontaktpersonerna för respektive departement.

Arbetsmarknadsdepartementet
Ulrica Hofverberg, 010-476 72 22, ulrica.hofverberg[at]riksarkivet.se
Martin Utvik, 010-476 72 82, martin.utvik[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se

Finansdepartementet
Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se
Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se

Försvarsdepartementet
Peter Nordström, 010-476 75 71, peter.nordstrom[at]riksarkivet.se

Justitiedepartementet
Ian Fallenius, 010-476 71 43, ian.fallenius[at]riksarkivet.se
Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se

Kulturdepartementet

Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se

Miljödepartementet
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se
Martin Utvik, 010-476 72 82, martin.utvik[at]riksarkivet.se

Näringsdepartementet
Ulrica Hofverberg, 010-476 72 22, ulrica.hofverberg[at]riksarkivet.se
Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se

Socialdepartementet
Ulrica Hofverberg, 010-476 72 22, ulrica.hofverberg[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se
Martin Utvik, 010-476 72 82, martin.utvik[at]riksarkivet.se

Utbildningsdepartementet
Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se
Ian Fallenius, 010-476 71 43, ian.fallenius[at]riksarkivet.se
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se

Utrikesdepartementet
Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se
Ian Fallenius, 010-476 71 43, ian.fallenius[at]riksarkivet.se
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se

Kommittéer under regeringen
Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se

Bolag som förvarar allmänna handlingar
(Enligt lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring)

Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se

Sidan publicerad: 2013-08-20 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-16