Frågor från myndigheter, stiftelser och andra organ som förvarar allmänna handlingar besvaras av kontaktpersonerna nedan. Se lista över Myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn (senast uppdaterad 2018-12-10).

Frågor om arkivlokaler besvaras av kontaktpersonerna för respektive departement.

Arbetsmarknadsdepartementet
Terese Lundin, 010-476 7213, terese.lundin[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se

Finansdepartementet
Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se


Försvarsdepartementet
Peter Nordström, 010-476 75 71, peter.nordstrom[at]riksarkivet.se

Justitiedepartementet

Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se
Terese Lundin, 010-476 7213, terese.lundin[at]riksarkivet.se

Kulturdepartementet

Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se

Miljödepartementet
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se
Martin Utvik, 010-476 72 82, martin.utvik[at]riksarkivet.se

Näringsdepartementet
Patrik Höij, 010-476 80 41, patrik.hoij[at]riksarkivet.se
Martin Utvik, 010-476 72 82, martin.utvik[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se

Socialdepartementet
Martin Utvik, 010-476 72 82, martin.utvik[at]riksarkivet.se
Linda Segermalm, 010-476 78 16, linda.segermalm[at]riksarkivet.se

Utbildningsdepartementet
Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se
Terese Lundin, 010-476 7213, terese.lundin[at]riksarkivet.se
Sofia Särdquist, 010-476 78 02, sofia.sardquist[at]riksarkivet.se

Utrikesdepartementet
Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se
Agneta Mann, 010-476 72 21, agneta.mann[at]riksarkivet.se
Terese Lundin, 010-476 7213, terese.lundin[at]riksarkivet.se

Bolag som förvarar allmänna handlingar
(Enligt lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring)

Ewa Berndtsson, 010-476 71 17, ewa.berndtsson[at]riksarkivet.se
Martin Utvik, 010-476 72 82, martin.utvik[at]riksarkivet.se