Frågor om och ur arkiven

Har du inte möjlighet att besöka oss, utan vill beställa kopior eller uppgifter? Använd gärna våra beställningsformulär.

Forskarexpeditionen

010-476 72 50
forskarexpeditionen.arn[at]riksarkivet.se.

Bokning

Visningar, studiebesök och kurser
Julia Lindkvist, sektionschef för publik verksamhet
010-476 72 29
julia.lindkvist[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

Jenny Modig
010-476 75 63
jenny.modig[at]riksarkivet.se
Se även Leverera statliga arkiv

Leveranser av enskilda arkiv

Maud Almström Blom
010- 476 71 05
maud.almstrom-blom[at]riksarkivet.se

Ledning för Avdelning Marieberg

Jan Dahlström, avdelningschef
010-476 75 93
jan.dahlstrom[at]riksarkivet.se

Ulf Jönson, sektionschef arkiv och samlingar
010-476 71 24
ulf.jonson[at]riksarkivet.se

Julia Lindkvist, sektionschef publik verksamhet
010-476 72 29
julia.lindkvist[at]riksarkivet.se

Bevarandeteknik och konservering

Johanna Fries-Markiewicz, enhetschef
010-476 72 52
johanna.fries-markiewicz[at]riksarkivet.se

Tillsynsenheten

Petra Dornbusch, enhetschef
010-476 72 96
petra.dornbusch[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Julia Lindkvist
Sidan publicerad: 2017-08-28 | Sidan senast uppdaterad: 2017-10-03