Program för riksarkivarie Karin Åström Ikos turnébesök i Landskrona den 16 mars 2018.
Observera att föranmälan krävs.
Programmet i pdf - för utskrift

Plats: Landskrona teater

9.30 Kaffe
10.00 Inledning (Riksarkivarie Karin Åström Iko)
10.15
Riksarkivets hantering av det fotografiska kulturarvet och utmaningar med det digitala bildarvet. (Riksarkivet)
Hur vårdas det analoga fotografiska kulturarvet? (Ina Järretorp, Regis)
Projektet Rädda bildarvet (Alison Gerber, Lunds universitet)
12-13 Lunch (på egen bekostnad)
13.00
Vikten av samverkan på statlig, region och kommunal nivå. (Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd och Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona kommun)
Behovet av en översyn av svenskt fotografi. Fotonätverket för nationellt ansvar i Sverige.

(Lena Wilhelmsson, fotograf/curator, Niclas Östlind, fil dr i fotografi vid Akademin Valand och Eva Dahlman, fotohistoriker och vice ordförande i Centrum för fotografi)
Riksarkivets sektorsansvar (Riksarkivet)
15.00 Kaffe
15.30 Filmvisning: Himlens mörkrum
En glasplåt under restaurering
Arbete med glasplåtar
arbete med glasplåtar
Registrering och vård av glasplåtar vid Landsarkivet i Lund.
Foto: Maria Wallin.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg