Arninge exteriör   

Förbered ditt arkivbesök

Innan du besöker oss så finns det fyra viktiga punkter som vi verkligen rekommenderar att du först går igenom:

1. Titta i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Här finns en innehållsförteckning, se https://sok.riksarkivet.se/nad 

2. Var finns arkivet? Riksarkivet Arninge, Riksarkivet Marieberg, Krigsarkivet eller något av de sju landsarkiven?

3. Innehåller arkivet sekretess eller villkor? Det kan finnas begränsningar i din rätt att ta del av material. Läs mer: Sekretess (PDF)

4. Fyll i något av våra frågeformulärhttps://riksarkivet.se/bestall-uppgifter eller skicka din fråga till riksarkivet[at]riksarkivet.se.

 

Brännkyrka_lantmäteriet_1 


Hitta hit och parkering

Med lokaltrafik söderifrån:
Ta tunnelbanans röda linje till Danderyds sjukhus, därefter buss 629 till hållplats Måttbandsvägen och gå ca 300 meter. Till hållplatsen Kundvägen går flera alternativa bussar.

Med lokaltrafik norrifrån:
Ta pendeltåg från Uppsala till Upplands Väsby och därefter buss 524 till hållplats Ritarslingan. Gå ca 700 meter till Mätslingan 17.

Med bil söderifrån:
Kör E18 norrut. Ta av till höger vid avfart 185, trafikplats Arninge, och följ väg 264 mot Vallentuna. Ta till höger på Leverantörsvägen. Vid Dormy Golf på Leverantörsvägen 7 finns från 9 april vår tillfälliga kundparkering. Detta på grund av markarbeten i samband med utbyggnaden av Riksarkivet Arninge. Se nedanstående karta för parkering. Vår forskarexpedition och läsesal finns på Mätslingan 17.

Med bil norrifrån:
Ta E4 söderut till Häggvik. Ta väg 265 (norrortsleden) till vänster och sväng sedan vänster på väg 264 mot Arninge. Ta till vänster i rondellen vid K-Rauta in på Leverantörsvägen. Se ovanstående vägbeskrivning för tillfällig parkering.

Stöd för funktionshindrade

Stöd för funktionshindrade (PDF)


Kapprum och förvaringsboxar

Det finns kapprum, flera besökstoaletter och låsbara skåp. Här finns också en liten butik där du kan köpa utvalda artiklar med tryck samt böcker.

Regler och rutiner (PDF)


Forskarsalar och datorer

I anslutning till forskarexpeditionen finns en tyst läsesal för studier av originalhandlingar. Det finns även en mikrokortsal och en datorsal för släktforskning.

Handledning för släktforskare (PDF)

Historiska kartor (PDF)

Tyst läsesal
I vår tysta läsesal finns 28 studieplatser och fyra kart- och ritningsbord i olika höjd.

Mikrokortsal, datorer
I mikrokortsalen finns 12 mikrofilmsapparater. Flertalet datorer har länkar till olika tillgängliga sökregister.

Bokning av konferensrum
I anslutning till forskarexpeditionen finns ett konferensrum som kan bokas i mån av lediga tider. Konferensrummet har ca 17 platser. Bokningskostnaden är 200 kr/timme. Uteblivet besök debiteras. Avbokning ska göras senast 24 timmar innan.

Boka plats
Ibland kan det pågå visningar eller kurser och då kan det bli trångt i våra lokaler. Det kan därför vara bra att höra av sig i förväg och kontrollera så att det inte pågår en kurs just den dag du vill besöka oss. Kontakt: forskarexpeditionen.arn@riksarkivet.se

Arninge beställning 


Beställning/framtagning av arkivhandlingar

Förbered din forskning genom att orientera dig i Nationella Arkivdatabasen (NAD): https://sok.riksarkivet.se/nad. Ofta kan vi hjälpa dig direkt på plats i forskarexpeditionen och ju mer precis din fråga är desto lättare kan vi hjälpa dig att hitta rätt.

Sök i NAD (PDF) 

Du gör din beställning på plats i vår forskarexpedition. Vi använder manuella beställningsblanketter.

Du kan också mejla in en beställning (högst 10 volymer) till forskarexpeditionen (mejladress nedan), men det kräver att du har exakta uppgifter om vilket arkiv och vilka volymer det rör sig om och gärna referenskoder. forskarexpeditionen.arn[at]riksarkivet.se

Vi tar fram material kontinuerligt under dagen. Måndag-fredag 09:00-15:00 och de måndagar vi har kvällsöppet senast 15:45 (september-maj). Ingen framtagning 12:00-13:00.


Sekretess

Sekretess (PDF)


Avgifter

Om du vill ha kopior av de handlingar du hittar i arkiven tar vi ut en avgift. Enstaka kopior kan vi under lugna stunder hjälpa dig med direkt vid forskarexpeditionen. Om du vill beställa flera kopior och/eller kopior av t. ex. fotografier, kartor eller ritningar ska du fylla i en särskild blankett och får betala via faktura, om beloppet överstiger 100:-

Om du vill skriva ut uppgifter från våra forskardatorer finns en särskild utskriftsdator.

Kopior från papper till papper/digitalt: 4 kr per sida (A4 eller A3)

Forskningsuppdrag: 225 kr för varje påbörjad 15 min i högst en timme, det vill säga totalt 900 kr

Kopior av kartor och ritningar: För kopiering av kartor och ritningar finns en särskild prislista: Kopior kartor och ritningar (PDF)

För ytterligare information om våra avgifter, se http://riksarkivet.se/avgifter


Fotografering

Det går bra att använda egen digitalkamera för att fotografera handlingar, så länge dessa inte är belagda med sekretess, särskilt tillstånd krävs eller materialet är extra ömtåligt.

Regler för fotografering (PDF)

Du får inte fotografera med blixt och inte ha med eget stativ men vid ett par platser i tysta läsesalen finns det stativ som besökare får använda.

Upphovsrätt foto - nya regler (PDF)


Lunch/fika

Du kan äta och dricka medhavd mat/dryck i vår kafeteria som har ett tjugotal platser. Här finns även automater med varma och kalla drycker samt lättare förtäring såsom godis, nötter och knäckesmörgås. Du kan bara betala med kort, automaterna tar inte kontanter.

Arninge lunch fika 2016 


Bibliotek

Det finns ett referensbibliotek om ca 200 hyllmeter. Här kan du komplettera din arkivforskning med uppslagsverk, litteratur och statistik.

Böckerna är sökbara både på våra datorer under länken ”Bibliotekskatalog” och Internet via Riksarkivets gemensamma bibliotekskatalog http://riksarkivet.se/biblioteken samt på Libris http://libris.kb.se/. Böcker ur referensbiblioteket kan lånas till borden i forskarsalarna. När du är klar med boken ställer du tillbaka den på bokvagnen. Hemlån är inte tillåtet.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Julia Lindkvist