Tillbaka till träfflistan

Namn:

BJURHOLM

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västerbottens län

Registrerad hos PRV:

1987-09-25

Kungl. Maj:t fastställelse:

1951-09-20

Vapenbeskrivning:

I blått fält en av vågskuror bildad bjälke av guld, belagd med en gående svart bäver med tunga, tänder och klor röda.

Historik:

Bjurholms vapen har antagits och fastställts redan 1951 för Bjurholms kommun. Motivet härstammar från sockensigillet där en bäver och ett trädstam är avbildad. Sigillet tordes ha anskaffats efter 1806 för då bröt sig orten ut från Nordmaling. Åren 1974–82 ingick Bjurholm i Vännäs kommun. Efter att kommunen blivit självständig återupptogs vapnet. Bäver fanns förr i området, som sockensigillet vittnar om. Bjur i ortnamnet är det fornsvenska ordet för bäver som nu åter finns i kommunen. Bjälken syftar på de älvar som flyter genom kommunen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se