Tillbaka till träfflistan

Namn:

Skåne

Kategori:

Landskap

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1939-11-24

Vapenbeskrivning:

I guldfält ett rött, avslitet griphuvud med blå krona och med blå beväring, därest dylik skall komma till användning.

Historik:

Skåne var det viktigaste landskap som tillföll Sverige genom freden i Roskilde 1658. Vapnet skapades till Karl X Gustavs begravning 1660. Man utgick från Malmös vapen men växlade fältets färg från silver till guld. Vid vapenrevisionen 1939 ändrades även kronans färg från guld till blå. Malmö stad har fått sitt avslitna griphuvud av kung Erik 1437 som en del av hans pommerska släktvapen. Malmövapnet utgjorde i sin tur grunden till landskapets Skånes vapen, som i sin tur blev grunden till vapen för Malmöhus län och Kristianstads län.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 2019:167 och 1970:498.