Tillbaka till träfflistan

Namn:

NÄSSJÖ

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Jönköpings län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1918-03-01

Vapenbeskrivning:

En sköld av guld med ett blått kugghjul, däröver en blå chef med trenne grankottar av sagda metall.

Historik:

Vapnet fastställdes för Nässjö stad. Vapnets motiv symbolisera de för orten viktigaste näringsgrenarna, sjöfart och industri. Kugghjulet syftar på stadens industri och grankottarna på den rika förekomsten av skog. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se