Tillbaka till träfflistan

Namn:

NORRTÄLJE

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1942-04-16

Vapenbeskrivning:

I fält av silver ett störtat, svart ankare.

Historik:

Vapnet fastställdes för Norrtälje stad. Gustav II Adolfs privilegiebrev från 1622 föreskriver att stadens märke skall vara ett ankare med ”klorna” uppåt och stocken nedåt. Ankaret markerar den för staden viktiga sjöfarten. Att ankaret är störtat markerar ingen motgång för staden. Placeringen avser att särskilja Norrtäljes vapen från andra städers vapen med ankare. Ställningen är inte ovanlig. Ankaret lyfts ur vattnet med trossen fastbunden i en klo och så kan ankaret även hänga vid relingen. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se