Tillbaka till träfflistan

Namn:

MÖNSTERÅS

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Kalmar län

Registrerad hos PRV:

1978-12-01

Kungl. Maj:t fastställelse:

1955-06-03

Vapenbeskrivning:

Sköld, genom ett sänkt mantelsnitt, utformat som fjällskura, delad av rött och av silver samt med ett johanniterkors av silver i det röda fältet.

Historik:

Vapnet fastställdes för Mönsterås köping. Mantelsnittet symboliserar den ås, på vilken Mönsterås kyrka och marknadsplats sedan medeltiden varit belägna. Johanniterkorset syftar på ett 1480 grundat johanniterkloster i Kronobäck där det tidigare funnits ett hospital. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se