Tillbaka till träfflistan

Namn:

MALUNG-SÄLEN

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Dalarnas län

Registrerad hos PRV:

1975-08-29

Kungl. Maj:t fastställelse:

1947-06-13

Vapenbeskrivning:

I blått fält en hästsko och däröver en bjälkvis ställd klohammare.

Historik:

Vapnet fastställdes för Malungs kommun och återgår på Malungs tingslags sigill från 1631. Vapenbilden avbildar i äldre tider i trakten framställda produkter. Tillverkning av hästskor var förr en specialitet för Västerdalarna. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertogs vapnet av den nya kommunen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se