Tillbaka till träfflistan

Namn:

LUND

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Skåne län

Registrerad hos PRV:

1975-08-29

Kungl. Maj:t fastställelse:

1913-09-17

Vapenbeskrivning:

En sköld av silver, däruti en på en grön mark stående krenelerad mur med ett krenelerat porttorn, varöver ett mindre torn samt ett torn på var sida, allt rött.

Historik:

Vapnet fastställdes för Lunds stad och återgår på Lunds stadssigill. Avtrycket är känt från ett pergamentsbrev från 1354. Stampen av brons är bevarad och finns sedan 1947 på Kulturen i Lund efter att ha påträffats på Grönsö vid Mälaren. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se