Tillbaka till träfflistan

Namn:

KARLSHAMN

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Blekinge län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1666-02-28

Vapenbeskrivning:

Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppstigande svart lejon med röd beväring, vilket med båda framtassarna håller ett stolpvis ställt svart ankare, samt i grönt.

Historik:

Vapnet fastställdes för Karlshamns stad i privilegiebrevet från 1666 av Hedvig Eleonora, änka efter Karl X Gustav. Staden, som då hette Bodekull, erhöll samtidigt namnet Karlshamn. Lejonet kan vara en förkortning av det pfalziska ättens vapen vilken både Karl X Gustav och Karl XI tillhörde. Ankaret syftar på orten som hamnstad. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se