Tillbaka till träfflistan

Namn:

HÄRRYDA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

2008-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

Medelst en stråle av silver styckad sköld, i blått och grönt, vari en av vågskuror bildad sänkt, smal bjälke av silver.

Historik:

Kommunen bildades 1971 genom sammanslagning av flera smärre enheter. Åren 1975–1991 använde kommunen en av bokstäverna H och K bildad ”stjärna” som sin symbol. Under 1992 antog kommunen en ny logotyp bestående av text och en flygplanssiluett. 2006 bestämde kommunen att, som sista kommun i landet, skaffa sig ett vapen. Kommunens invånare inbjöds att komma med förslag till innehåll i ett vapen. De av arbetsgruppen utvalda förslagen sändes till Riksarkivet för ”heraldisering” varefter det slutliga valet gjordes. Vapnet understryker kommunens skog- och vattenrikedom samt kommunikationer.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se