Riksarkivet fastställer och förvaltar de förvaltningsgemensamma specifikationerna. Riksarkivet arbetar även för att hela den offentliga förvaltningen ska använda samma utbytesformat och att man gemensamt ska bilda arbetsgrupper som tar fram FGS:er för dessa.

Under 2017 och 2018 hade Riksarkivet i uppdrag från regeringen att arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov. Uppdraget slutredovisades den 27 februari 2019.

Slutredovisning till regeringen, 2019:
Slutredovisning: Utvecklingen av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

Uppdraget har även innefattat två delredovisningar.

Delredovisning till regeringen, 2018:
Delredovisning: Översyn över formerna för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensamma specifikationer (pdf)

Delredovisning till regeringen, 2017:
Delredovisning: Redogörande för hur de förvaltningsgemensamma specifikationerna utvecklas och används samt deras framtida roll i den digitala förvaltningen (pdf)

FGS:er i omvärlden
I början av 2012 använde Sveriges kommuner och landsting (SKL) “eARD-projektets" förslag som underlag i SKL:s ramavtalsupphandling för e-arkiv. Bland annat arkivmyndigheterna i Norge, Estland och Ungern har hört av sig till Riksarkivet visat intresse för FGS:er. EU-projektet E-ARK:s specifikationer bearbetas för att bli publicerade  som fastslagna versioner.

Tidigare uppdrag
E-delegationen gav 2011 Riksarkivet i uppdrag att leda ett arbete med inriktning mot gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. Ett projekt (eARD) med uppgift att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer inom e-arkivområdet startades. Inom eARD togs förslag till ett antal förvaltningsgemensamma specifikationer fram.
Läs om eARD på Riksarkivets webbplats

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin