Riksarkivet fastställer och förvaltar de förvaltningsgemensamma specifikationerna.

Under 2017 och 2018 hade Riksarkivet i uppdrag från regeringen att arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov. Uppdraget slutredovisades den 27 februari 2019.

Slutredovisning till regeringen, 2019:
Slutredovisning: Utvecklingen av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

Uppdraget har även innefattat två delredovisningar.

Delredovisning till regeringen, 2018:
Delredovisning: Översyn över formerna för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensamma specifikationer (pdf)

Delredovisning till regeringen, 2017:
Delredovisning: Redogörande för hur de förvaltningsgemensamma specifikationerna utvecklas och används samt deras framtida roll i den digitala förvaltningen (pdf)

 

Tidigare uppdrag
E-delegationen gav 2011 Riksarkivet i uppdrag att leda ett arbete med inriktning mot gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. Ett projekt (eARD) med uppgift att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer inom e-arkivområdet startades. Inom eARD togs förslag till ett antal förvaltningsgemensamma specifikationer fram.
Läs om eARD på Riksarkivets webbplats

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin