Verksamheten vid samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet - Digisam har från 1 januari 2017 flyttats till Riksantikvarieämbetet.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Rolf Källman
Sidan publicerad: 2013-08-29 | Sidan senast uppdaterad: 2016-02-25