e-Arkiv och e-Diarium (eARD)

Den 30 juni 2014 avslutades projekt e-arkiv och e-diarium - förvaltningsgemensamma specifikationer (eARD). Projektets resultat överlämnas till en förvaltningsorganisation inom Riksarkivet.
E-Arkiv och E-diarium (eARD)


E-tjänst för bouppteckningar

Projektets mål är att genomföra digitalisering av bouppteckningshandlingar för åren 1980-2001, att tillhandahålla bouppteckningar till Skatteverket för självbetjäning och att etablera ett digitalt stöd som effektiviserar och kortar svarstiderna av handläggningen inom Riksarkivet.
BOU - bouppteckningsprojektet

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben