Reglerna som styr arkivområdet är omfattande och varje myndighet har enligt arkivlagen (1990:782) ansvar för att arkiven bildas och vårdas. Av det skälet bör en myndighet som ska bildas, redan innan första verksamhetsdagen, ha planerat för hur arkivverksamheten ska hanteras och styras. Detta innebär att myndigheten då den startar ska:

  • kunna styra arkivverksamheten
  • kunna hantera handlingar och redovisa arkiv
  • kunna tillämpa reglerna som gäller för arkiv och hantering av allmänna handlingar

I Ekonomistyrningsverkets (ESV) handledning 2014:57 Myndighet startar -myndighet upphör, finns åtgärder för arkiv som en ny myndighet ska förbereda inför att den startar. Syftet med Riksarkivets råd är att det tillsammans med ESV:s handledning ska fungera som ett stöd i planering och genomförande av det arbete som ni ska göra vid uppstarten av en ny arkivverksamhet.

Enligt arkivlagen ansvarar en myndighet för vården av sitt arkiv. I arkivvården ingår att:

  • organisera arkivet,
  • upprätta en arkivredovisning,
  • skydda arkivet,
  • avgränsa arkivet
  • fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och
  • verkställa föreskriven gallring.

För att säkerställa att arkivverksamheten på myndigheten följer lagar och regler ska myndigheten styra sin arkivbildning och arkivvård, till exempel genom att ha arkivbildnings- och dokumenthanteringsplaner och skapa en bra struktur för en fungerande arkivredovisning.

Läs mer om Riksarkivets generella rådgivning i

Planera för arkivfrågor

Regelverk

Checklista med viktiga åtgärder

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Ulrica Hofverberg