På grund av dålig papperskvalitet och flitigt användande är det stor risk att våra fordonsregisterkort från perioden
1942 – 1972 på sikt kommer att förstöras. De måste därför skyddas mot ytterligare slitage och hanteringsskador. Eftersom intresset för arkiven är stort vill vi också att information som finns på korten måste också spridas till användarna på ett bättre sätt.

Vi förbereder nu för skanning av alla våra fordonsregisterkort. Början görs under sommaren 2018 med korten från Östergötlands län.

Under projektet kommer korten successivt att stängas av för utlåning och de kommer då inte att tas fram till vår läsesal.
Vi räknar dock med att under hela projekttiden kunna besvara skriftliga förfrågningar och tillhandahålla kopior på samma sätt som hittills. När korten skannats, kommer våra besökare att få tillgång till dem i form av bilder i våra besöksdatorer. Bilderna kommer även att bli tillgängliga på Internet. Vi hoppas att våra besökare har förståelse för denna insats, som alltså syftar till att rädda det viktiga materialet för framtiden och på sikt avsevärt förbättra tillgången.

En volkswagen bubbla 


Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård