Riksarkivet förvaltar FGS:er

Utvecklingen av FGS:er leds av Riksarkivet. För att FGS:er ska kunna användas brett inom offentlig  förvaltning sker utvecklingen i samarbete med flera aktörer.

Läs om arbetet med FGS:er i Att utveckla, förvalta och införa FGS:er.

Kontakt: ra-fgs@riksarkivet.se

Karin Bredenberg, funktionsansvarig, teknisk rådgivare metadata, Riksarkivet
 Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare metadata, Riksarkivet
 Tomas Wallin, Riksarkivet, Utredare, koordinator, teknisk rådgivare metadata, Riksarkivet