På grund av dålig papperskvalitet och flitigt användande är det stor risk att våra fordonsregisterkort från perioden 1942 – 1972 på sikt kommer att förstöras. De måste därför skyddas mot ytterligare slitage och hanteringsskador. Den information som finns på korten måste också spridas till användarna på ett bättre sätt. Därför pågår en digitalisering av fordonsregisterkorten för Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län.

Från den 1 september 2018 är fordonsregisterkorten avstängda för framtagning i läsesalen. Vi räknar dock med att kunna besvara skriftliga förfrågningar och tillhandahålla kopior på samma sätt som hittills. Så snart som möjligt kommer våra besökare att få tillgång till korten i form av bilder i våra besöksdatorer. Vi har också förhoppningar om att kunna bygga en söktjänst med nya sökvägar in i materialet.

Vi hoppas att våra besökare har förståelse för denna insats, som alltså syftar till att rädda det viktiga materialet för framtiden och avsevärt förbättra tillgången.

 

En volkswagen bubbla
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg