Tillfälligt begränsad tillgänglighet till Landsarkivets fordonsregisterkort På grund av dålig papperskvalitet och flitigt användande är det stor risk att våra fordonsregisterkort från perioden 1942 – 1972 på sikt kommer att förstöras. De måste därför skyddas mot ytterligare slitage och hanteringsskador. Den information som finns på korten måste också spridas till användarna på ett bättre sätt.
Vi planerar därför att skanna alla våra fordonsregisterkort för Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län.
Detta omfattande projekt beräknas pågå under flera år. Början görs under hösten 2017 med korten från Malmöhus län.

Under projektet kommer korten successivt att stängas av för utlåning län för län och kommer då inte att tas fram till vår läsesal.
Vi räknar dock med att under hela projekttiden kunna besvara skriftliga förfrågningar och tillhandahålla kopior på samma sätt som hittills. När korten skannats, kommer våra besökare att få tillgång till dem i form av bilder i våra besöksdatorer. Bilderna kommer även att bli tillgängliga på Internet. Vi hoppas att våra besökare har förståelse för denna insats, som alltså syftar till att rädda det viktiga materialet för framtiden och avsevärt förbättra tillgången.

En volkswagen bubbla
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg