Riksarkivet svarar regeringen om uppdrag för fri arkivinformation 

2017-05-16

Riksarkivet fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för att myndigheten kostnadsfritt skulle kunna tillhandahålla det arkivmaterial som i dag finns digitaliserat.

Nu har Riksarkivet kommit med sitt svar.

Kort menar myndigheten att det skulle krävas elva miljoner kronor. Summan grundar sig i de intäkter Riksarkivet i dag får från abonnemangen som krävs för att ta del av materialet.

–Fri tillgång till arkivinformation ger alla möjlighet att använda kulturarvsinformationen. Om vi gör det som öppen data kan det också ge möjligheter för andra aktörer att tillhandahålla smarta tjänster för allmänheten, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

 

Rapportering av uppdrag om att beskriva förutsättningarna för öppen och fri information (pdf)

Pressmeddelande från Riksarkivet om regeringsuppdraget:
Riksarkivet utreder möjligheterna för fritt digitalt kulturarv (2017-03-23 )


 

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet