Kurs i PDF/A

Riksarkivet anordnar en kurs i PDF/A för dig som arbetar med informationshantering och arkivering. Kursen fokuserar på de problem och möjligheter som formatet innebär utifrån ett bevarandeperspektiv.

PDF/A är ett av de format som föreslås för långtidsbevarande i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2009:2. Formatet är en ISO standard och lyfts fram som formatet för långtidsbevarande även av privata aktörer. Även om PDF/A har en lång historia så råder en hel del otydligheter kring det; både om själva formatet och om hur man tillämpar det. Eftersom PDF/A är alltmer utbrett såväl nationellt som internationellt, krävs en bättre förståelse och kompetens kring hantering.

Målet med kursen är att deltagarna ska få en förståelse för PDF/A som ett, av flera verktyg för att bevara digitala objekt; vad formatet är och innebär vid praktisk tillämpning. Vidare ska de förstå vad PDF/A är, skillnaden mellan PDF/A-1,  2, och  3 samt överensstämmelsenivåerna ”a”, ”b” och ”u”, samt när, hur och varför man använder respektive version. Kursen ämnar även ge en insikt i de problem som finns med PDF/A.

Målgrupp: Kursen är lämplig för både dig som arbetar praktisk med digitala informationsresurser, såsom arkivarier, handläggare, administratörer och IT-utvecklare, och dig som tar beslut kring bevarande av information, arkiv och IT-system vid exempelvis inköp eller utveckling, såsom chefer, och systemadministratörer/ utvecklare.

Våra och deltagarnas erfarenheter visar att det bästa är om olika kompetenser (exempelvis arkiv och IT) från samma myndighet är närvarande vid samma utbildningstillfälle.

Förkunskaper: Kursen kräver inga särskilda förkunskaper.

Kursen är teoretiskt orienterad. Tyngdpunkten ligger på definitioner och problem inom området. Eventuellt kommer denna kurs att kompletteras med en praktisk tillämpningsdel (Steg 2) framöver där konkreta frågor kring framställandet av PDF/A samt valideringsproblematiken kommer att tas upp och diskuteras.

Datum: 25 augusti 2015, kl 13:00- 17:00, en halv dag (kaffe serveras ca 14:30)

Plats: Riksarkivet Marieberg

Pris: 1500:-

Priset gäller statliga myndigheter, för övriga tillkommer moms.

Faktura på avgiften skickas separat. Avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras med 50 % av avgiften.

Länk till anmälningsformulär

Kontakta Benjamin Yousefi, Benjamin.yousefi[at]riksarkivet.se om du har frågor om kursens innehåll.

Observera att detta är Riksarkivets sista PDF/A-kurs på ca ett år. Vi återkommer hösten 2016 med ett nytt kursupplägg som innehåller även praktisk PDF/A. 
 

Tid och plats
Tis 25 aug 2015

Kl: 13:00 - 17:00

Marieberg i Stockholm
Föreläsningssalen
Sista anmälningsdag: 2015-08-18


Pris: 1500
Längd: 3,5 timmar
Arrangör: Divisionen för offentlig informationshantering
Målgrupp: Arkivansvariga på myndigheter, Arkivansvariga i organisationer
Se alla arrangemang
Sidan publicerad: 2013-01-16 | Sidan senast uppdaterad: 2015-11-13