Biblioteket ställer litteratur till förfogande som behövs för att studera och forska i arkivmaterialet och omfattar ca 160 000 volymer och drygt 170 löpande tidskrifter. Samlingarna innehåller litteratur i huvudsak inom ämnena arkivvetenskap, svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Även historiska hjälpvetenskaper som t. ex. heraldik och sigillografi är viktiga ämnen. Inom biblioteket finns också en specialsamling med litteratur om svensk presshistoria.

Den största delen av bibliotekets samlingar finns i Riksarkivet Marieberg i Stockholm. I Riksarkivet Arninge och på Slottsarkivet finns direkt tillgängliga samlingar i anslutning till forskarsalen. Samlingarna är sökbara i en gemensam bibliotekskatalog för Riksarkivet och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Biblioteket är öppet för alla, men man får inte låna hem litteratur. Det mesta förvaras i magasin. Man beställer fram litteraturen till forskarsalen och läser den där. Beställningen görs via en beställningsfunktion i bibliotekskatalogen. För att detta ska fungera måste man bli registrerad som låntagare och uppvisa legitimation.

Här är länk till lånereglerna som gäller från 1 december 2014.


Öppettider

Biblioteket i Marieberg är bemannat vardagar kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 - 16.00. I Arninge och Slottsarkivet är biblioteken obemannade. Samlingarna är direkt tillgängliga för besökarna och kan användas under de tider respektive enhet håller öppet. Du finner Riksarkivets kontaktsidor här.


Biblioteket stänger

Den 1 september 2015 stänger Riksarkivet sin verksamhet i Marieberg, Stockholm, för en ombyggnad som beräknas ta ett år. Med anledning av detta stänger Riksarkivets bibliotek i Marieberg sin service till besökare från 1 september. När verksamheten kan komma igång igen meddelas senare.

De bibliotekssamlingar som finns direkt tillgängliga för besökare i Arninge och på Slottsarkivet kommer att kunna användas som vanligt.

Closure of the library

The Library Marieberg-Arninge of the National archives of Sweden will be closed to the public from September 1, 2015, while the building in Marieberg is being renovated. Information concerning the anticipated reopening of our service will be available on this webpage in due course.

Kontaktperson

Elisabet Sandström
Telefon: 010-476 72 59
E-post: biblioteket.mar[at]riksarkivet.se

Biblioteket stänger under ombyggnaden av Riksarkivets lokaler i Marieberg

 Den 1 september 2015 stänger Riksarkivet sin verksamhet i Marieberg, Stockholm, för en ombyggnad som beräknas ta ett år. Med anledning av detta stänger Riksarkivets bibliotek i Marieberg sin service till besökare från 1 september. Mer information finner du längre ner på denna sida.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Elisabet Sandström
Sidan publicerad: 2013-08-27 | Sidan senast uppdaterad: 2015-08-21