Biblioteket ställer litteratur till förfogande som behövs för att studera och forska i arkivmaterialet och omfattar ca 160 000 volymer och drygt 170 löpande tidskrifter. Samlingarna innehåller litteratur i huvudsak inom ämnena arkivvetenskap, svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Även historiska hjälpvetenskaper som t. ex. heraldik och sigillografi är viktiga ämnen. Inom biblioteket finns också en specialsamling med litteratur om svensk presshistoria.

Den största delen av bibliotekets samlingar finns i Riksarkivet Marieberg i Stockholm. I Riksarkivet Arninge och på Slottsarkivet finns direkt tillgängliga samlingar i anslutning till forskarsalen. Samlingarna är sökbara i en gemensam bibliotekskatalog för Riksarkivet och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Biblioteket är öppet för alla, men man får inte låna hem litteratur. Det mesta förvaras i magasin. Man beställer fram litteraturen till forskarsalen och läser den där. Beställningen görs via en beställningsfunktion i bibliotekskatalogen. För att detta ska fungera måste man bli registrerad som låntagare och uppvisa legitimation.

Här är länk till lånereglerna som gäller från 1 december 2014.


Öppettider

Biblioteket i Marieberg är bemannat vardagar kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 - 16.00. I Arninge och Slottsarkivet är biblioteken obemannade. Samlingarna är direkt tillgängliga för besökarna och kan användas under de tider respektive enhet håller öppet. Du finner Riksarkivets kontaktsidor här.


Biblioteket stängt

Med anledning av en ombyggnad av Riksarkivets lokaler i Marieberg har Riksarkivets bibliotek i Marieberg stängt sin service till besökare. Verksamheten beräknas komma igång igen den 1 november.

De bibliotekssamlingar som finns direkt tillgängliga för besökare i Arninge och på Slottsarkivet kan användas som vanligt.

Closure of the library

The Library of the National archives in Marieberg is closed to the public, due to a renovation of the building. The service will be reopened on November 1.

 

Kontaktperson

Elisabet Sandström
Telefon: 010-476 72 59
E-post: biblioteket.mar[at]riksarkivet.se

Riksarkivet i Marieberg öppnar
1 november

1 november öppnar Riksarkivet i Marieberg åter upp dörrarna för allmänheten. Lokalerna i Marieberg har under det gångna året varit stängda på grund av ombyggnad. Varmt välkomna!

Mer om ombyggnaden i Riksarkivet Marieberg

Ansvarig för sidan/ kontakt
Elisabet Sandström
Sidan publicerad: 2013-08-27 | Sidan senast uppdaterad: 2016-10-03