Här kan du beställa uppgifter och kopior ur Riksarkivets olika arkivbestånd. Beställningsformulären är grupperade efter ämnesområden. Om inget av dessa formulär passar in på din fråga eller ämne, kan du kontakta oss via formuläret Övriga frågor.

Personforskning, folkbokföring

Person/släktforskning, svenska kyrkoarkiv

Personefterforskning, utländsk bakgrund

Utdrag/bevis/intyg ur kyrkobok

Släktutredning

Gravrätt

 

Statliga skolor, värnplikt och arbete

Värnplikt

Tjänstematrikel

Inkomsttaxering

 

Tingsrätt, domstol, polisarkiv

Bouppteckning

Säkerhetspolisens arkiv

 

Fastigheter

Taxeringsvärde

Lagfart, inteckning, avtalsservitut

 

Fordon

Fordonsuppgifter år ca 1907 - 1972

Fordonsuppgifter år 1972 - 1994

 

Heraldik

Heraldiskt vapen

 

Om inget av ovanstående webbformulär stämmer med din fråga

Övriga frågor

 

Beställningsproblem

Ett tekniskt fel har gjort att beställningar (med undantag för bouppteckningsbeställningar) som skulle ha gått till Värmlandsarkiv under perioden 21/5 - 7/6 inte kommit fram.

Har du gjort en beställning via Riksarkivets formulär och fått information om att beställningen skickats till Värmlandsarkiv under den aktuella perioden ber vi dig att göra en ny beställning.

Sidan publicerad: 2013-02-06 | Sidan senast uppdaterad: 2016-06-09