Med ett heraldiskt vapen är det möjligt att profilera sig i bild på ett sätt som härstammar från medeltiden och som samtidigt uppfyller nutidens höga krav på effektiv visuell kommunikation. Heraldiken lyder vissa traditionella och internationellt accepterade regler beträffande heraldiska färger, former och kompositioner. Ett heraldiskt vapen beskrivs i ord och kan till skillnad från en logotyp avbildas på olika sätt av olika konstnärer med vägledning av vapenbeskrivningen. Tack vare denna flexibilitet har heraldiken kunnat överleva genom århundraden.

Till en början syftade det heraldiska vapnet på en person eller en släkt men mycket tidigt förde även riken och städer vapen. Förutom stora och lilla riksvapnet har vi i Sverige vapen för landskap, län, kommuner och stift. Myndigheter och militära enheter har också vapen. Varje vapen kan användas i form av en flagga. Presenterade vapen kan beställas genom vårt beställningsformulär.

För Riksarkivets heraldiska verksamhet ansvarar närmast:

Henrik Klackenberg                                     Henrik Dahlström, heraldisk konstnär, Riksarkivet

Henrik Klackenberg,                                      Henrik Dahlström,
statsheraldiker                                             heraldisk konstnär

 

Lagar som styr den statliga heraldiken

SFS 2009:1593 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven;
(Se särskilt paragraferna 7, 22, 23 och 32 som berör den heraldiska verksamheten.)

SFS 1982:268 Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen;

SFS 1982:269 Lag (1982:269) om Sveriges flagga;

SFS 1983:826 Förordning med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga;

SFS 1973:686 Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen;

SFS 1970:498 Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar;

SFS 1976:100 Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Henrik Klackenberg
Sidan publicerad: 2013-03-01 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-12